Dacia Duster

En toen was er ineens Dacia Club Nederland

09-05-2010
Joost
Club
0

BallonnenDe laatste ontwikkeling binnen Daciast.nl was de uitbreiding van de redactie per 23 maart 2010 met Joost van Puijenbroek. Joost was door Peter en Mike al in januari benaderd met de vraag of hij samen met hen een "Dacia Club" wilde oprichten, waarvan Daciast.nl de verenigingswebsite zou moeten worden. Na een voorbereidingsperiode van ruim 1 maand werd op zondag 28 februari in huize Van Puijenbroek in het Brabantse Goirle door Peter, Mike en Joost definitief besloten tot oprichting van de vereniging "Dacia Club Nederland", een club voor iedereen die Dacia een warm hart toedeelt, een club voor iedere Daciast.

Op 31 maart 2010 passeerde de oprichtingsakte bij notaris Liem te Arnhem en nog diezelfde dag vond ook inschrijving plaats in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Per die datum traden wij officieel als lid toe tot Dacia Club Nederland en vormden tegelijkertijd het dagelijks bestuur: Peter als voorzitter, Mike als penningmeester en Joost als secretaris. Ja, en toen begon het pas. Omdat we nog contacten wilden leggen met enkele mensen en omdat we nog wat administratieve zaken moesten regelen, besloten we niet direct de oprichting van onze vereniging wereldkundig te maken.

Middels een teller op onze eigen website Daciast.nl en op andere websites werd afgeteld naar vrijdagavond 9 april 2010 21.00 uur, het tijdstip waarop de oprichting van onze vereniging bekend werd gemaakt. Sinds die avond hebben zich al bijna zeventig mensen als lid aangemeld bij Dacia Club Nederland, een aantal waar we al best trots op zijn, maar dat we natuurlijk ook nog graag willen zien groeien. En daar zullen we niet alleen als bestuur, maar ook als totale vereniging iets aan moeten doen.

In artikel 2 van onze statuten staat het volgende geschreven: "Het doel van de vereniging is het ontwikkelen en bevorderen van contacten tussen Dacia rijders en het promoten van dit automerk. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van een of meerdere meetings per jaar, het onderhouden van de verenigingswebsite Daciast.nl en het trachten te verkrijgen van voordeel voor de leden." Mooie woorden, maar daar zullen we wel invulling aan moeten gaan geven, dat beseffen we maar drommels goed. En daar zijn in ieder geval een voltallig bestuur en actieve leden voor nodig. Als Dacia Club Nederland willen we ook een goede relatie onderhouden met Dacia Nederland. Inmiddels hebben we op het hoofdkantoor van Dacia Nederland kennis gemaakt met mevrouw Janet Richter, directeur communicatie, en de heer Mark Horsten, senior product manager.

Van hun kant uit is ons alle medewerking toegezegd. Zo bieden zij ons op de Dacia fandag op zondag 6 juni a.s. in het Doornse Gat de mogelijkheid aan om ons als Dacia Club Nederland te presenteren. We hopen daar dan nog heel veel leden te kunnen inschrijven. Ook hebben we onlangs een prettig gesprek gehad met de mensen achter MCVjournaal.punt.nl en Daciamodellen.nl, respectievelijk Herke Voorburg en Richard Tijink. Zowel Herke als Richard hebben aangegeven Dacia Club Nederland een warm hart toe te dragen, beiden hebben zich aangemeld als lid en beiden tonen zich ook bereid om als het nodig is op ad hoc basis mee te werken aan de organisatie van eventuele evenementen. Ook zullen ze op hun websites de activiteiten gaan vermelden die onze vereniging in de toekomst zal gaan organiseren.

En ook al hebben ze dan niet gekozen voor een functie in het bestuur, waarvoor we hen gevraagd hadden, toch zijn we heel blij met hun positieve opstelling naar Dacia Club Nederland toe. Als vereniging staan we nu nog maar in de kinderschoenen, we zijn nog druk bezig met het opstellen van een huishoudelijk reglement, dat ter goedkeuring voorgelegd zal moeten worden aan de ledenvergadering, die we op korte termijn verwachten te kunnen uitschrijven. Ook zullen we dan een bestuursuitbreiding aan de orde stellen. We hopen verder zo snel mogelijk te kunnen beginnen met het organiseren van activiteiten voor onze leden. Zo er al suggesties leven voor een bepaalde activiteit, laat het ons dan weten. We horen ook graag wat onze leden van Dacia Club Nederland verlangen.

Wij als bestuur gaan ervoor, ons is er alles aan gelegen om Dacia Club Nederland tot een groot succes te maken, waarmee eigenlijk een jaar geleden al een begin is gemaakt, toen dankzij de inzet van Mike Laurense en Peter van den Brink de website Daciast.nl in de lucht kwam. Een website die inmiddels wel zijn bestaansrecht heeft bewezen, en die ten grondslag ligt aan de oprichting van Dacia Club Nederland.


Je moet Inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Er zijn geen reacties geplaatst op dit artikel.