Dacia Duster

Zorgt de Dacia Duster voor een rel bij het CDA in Maastricht?

30-04-2012
RichardMCV
Dacia Duster
0

Dacia handhavingOok bij de overheid moeten soms auto's vervangen worden. Zo heeft het team Handhaving in Maastricht de beschikking gekregen over Dacia Dusters.  Dit is echter in het verkeerde keelgat geschoten bij een aantal mensen. De aanschaf van deze Duster heeft ervoor gezorgt dat er intern vragen worden gesteld.  Hieronder volgt de (openbare) tekst  waarin deze vragen gesteld werden:

Maastricht, 26-4-2012

Betreft: ex. Art. 39 vragen, Nieuwe wagenpark team Handhaving

Geacht College,

Tot voor kort reed team handhaving in de Citroën C1 (energielabel A). Deze week zagen wij de nieuwe auto van het merk Dacia Duster ( energie label C t/m E ) rijden. Bij het CDA staan de duurzaamheidsafspraken die de Raad heeft gemaakt met het College hoog in het vaandel.

De gemeente Maastricht heeft als opdracht gekregen als organisatie zelf in 2015 en als stad in 2030 klimaatneutraal te zijn. In alle (bouw)projecten binnen onze gemeente spelen deze onderwerpen een grote rol in de uitvoering. Dan is het toch zeer opmerkelijk dat juist de gemeente zelf een wagenpark aanschaft met energielabels C t/m E die niet bijdragen aan de vermindering van de CO2 uitstoot in onze stad waar de luchtverontreiniging al zeer zorgelijk is.

Terwijl onze stad toch doelstellingen heeft in, het verbeteren van de luchtkwaliteit door het stimuleren en faciliteren van het inzetten van schone voertuigtechnieken. Door het verminderen van de uitstoot van de voertuigen wordt de luchtkwaliteit bij de bron aangepakt. Met name op die locaties waar verkeersstromen moeilijk te beïnvloeden zijn, is deze maatregel vaak de enige oplossing voor het terugdringen van de emissies. En toch heeft U gekozen voor een type auto wat in vele steden op de nominatie staan geweerd te worden vanwege het robuuste uitstraling en CO2 uitstoot.

Na aanleiding van deze constatering willen wij de volgende vragen stellen:

  • 1. Klopt het dat U voor team Handhaving een nieuw wagenpark heeft aangekocht?
  • 2. Hoe groot is het dit nieuwe wagenpark en is hiermee het hele wagenpark voor handhaving vervangen?
  • 3. Kunt u aangeven welk energielabel het nieuwe wagenpark heeft en wat het brandstof verbruik is?
  • 4. Op welke manier dragen deze auto's bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente en de gemeentelijke organisatie?
  • 5. Hoe groot is de CO2 uitstoot (broeikasgas), PM10 (fijnstof) en NOX (smog) van dit type auto?
  • 6. Wat betekent dit voor het klimaatbeleid dat er op gericht is de CO2 uitstoot maximaal te reduceren?
  • 7. Heeft U hiermee bewust een stap terug gedaan in de ambities duurzaamheid en energieneutrale doelstellingen?
  • 8. Hoever bent U met het verduurzamen van uw eigen wagenpark?
  • 9. Blokkeert U nu niet een eventuele aanpak op dergelijke grootverbruikers van de brandstof, groot CO2 uitstotende auto's als de gemeente zelf dit soort auto's rijdt?
  • 10. Bent U met ons eens dat deze aankoop niet het juiste voorbeeld is als u alles en iedereen probeert te overtuigen om van Maastricht een energieneutrale en duurzame stad te maken?

Namens de CDA fractie

Hoewel de Duster helemaal geen grote vervuiler is, is de C1 natuurlijk wel een stuk schoner. Het is dus best logisch dat hierover vragen gesteld worden. Maar het is natuurlijk weer een typisch politiek spel om pas achteraf vragen te stellen.....

Ter info: Het team Handhaving van de gemeente Maastricht houdt toezicht op de naleving van de (gemeentelijke) wetten. Hierbij is het gebruik van een voertuig zoals de Duster geen noodzaak.


Je moet Inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.
Er zijn geen reacties geplaatst op dit artikel.